Portret van Pierre Joseph Van Diest en zijn zoon Napoléon: vader en broer van Isala Van Diest (1842-1916), eerste vrouwelijke arts van België © M Leuven

MEER

MAN MAG!

SPREKERS

26-29 APRIL 2021

ONLINE

Leuven_hor_wit.png
Move Men_white.png

Met de steun van vzw For A Better Life

M_Leuven-01.jpg

Portret van Pierre Joseph Van Diest en zijn zoon Napoléon: 

vader en broer van Isala Van Diest (1842-1916), eerste vrouwelijke arts van België - M Leuven, CC0, www.artinflanders.be, foto Dominique Provost

SPREKERS

MAANDAG 26 APRIL 2021

Tricht_Jens-van_C_rechtenvrij-Jelmer-de-

JENS VAN TRICHT

Idealist en directeur van Emancipator

Jens van Tricht (1969) studeerde Politicologie en Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de veranderende rol van mannen en mannelijkheid in de samenleving. Van Tricht werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van mannenemancipatie, is directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie en is lid van de stuurgroep van de Europese MenEngage Alliantie. In zijn werk staat het uitgangspunt dat iedereen te winnen heeft bij een verruiming en verandering van de heersende beelden van mannelijkheid voorop. In 2018 verscheen bij Uitgeverij AtlasContact zijn boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’. Dit boek werd in 2019 in het Duits uitgegeven en verscheen in 2020 ook in het Egyptisch Arabisch en in het Engels.

Katrien Van der Heyden.jpg

KATRIEN VAN DER HEYDEN

Consultant proces- en projectbegeleiding gender en genderstereotypen Nesma Consulting

Katrien Van der Heyden (1968) is sociologe met een aanvullende master in Gender Studies en is expert in gender, gelijke kansen en diversiteit. Sinds enkele jaren ligt de focus van haar werk op klimaatverandering en de link met ongelijkheid en diversiteit. Van der Heyden heeft een uitgebreide expertise opgebouwd omtrent academisch onderzoek, consulting, training en coaching. In 2018 werd haar boek 'Is bont en blauw een mannenkleur' gepubliceerd bij Uitgeverij Witsand. Hierin deelt ze haar verzamelde kennis over mannelijkheid en gender, gender gerelateerd en seksueel geweld. Ze is senior consultant Engender vzw, vice-voorzitter MenEngage netwerk België en lid Steering Committee MenEngage Europe.

Flor Houter_zw.jpg

FLOR HOUTER

CAW/JAC Leuven

Flor Houter is geboren in Peru en opgegroeid in Nederland. Ze is orthopedagoge van opleiding. Na een stage in de kinder- en jeugdpsychiatrie vestigde ze zich in België en startte haar loopbaan bij de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Antwerpen. In 2008 ging ze aan de slag bij het CAW – Centrum Algemeen Welzijnswerk - Oost-Brabant, waar ze als medewerker in de crisisopvang heeft gewerkt. Via een tussentijdse opdracht in de mobiele gezinsondersteuning kwam Flor bij het JAC terecht. Dit gaf haar de mogelijkheid om langdurig met jongeren te werken, op een creatieve en projectmatige manier. Verder leidt ze er de psychosociale begeleidingen en geeft ze intervisie aan de vrijwilligers (therapeuten). Daarnaast is Flor vrijwilliger bij het Steunpunt Adoptie, waar ze ondersteuning biedt en intervisie geeft aan jongeren en volwassenen met een adoptieachtergrond.

FOLLOW

 • Instagram | JAC Leuven
Icoon_website-01.png
Dimi Dumortier_zw.jpg

DIMI DUMORTIER

De Wissel vzw

Dimi Dumortier (1966) is sinds 1995 actief in de jeugdzorg, eerst bij Alba vzw en vervolgens bij Samenlevingsopbouw, D'Broej en Columbus/De Wissel. Bij De Wissel werkt hij als contextbegeleider Positieve Heroriëntering. Hij is er het aanspreekpunt voor Open Hart Cirkels-Vlaams Brabant, een laagdrempelig gezinsgericht aanbod dat zich specifiek richt op jongeren (tot 25j) met ernstige psychische klachten.
Hij is een duvel-doet-al. Naast zijn werk met gezinnen is hij ook actief als documentairemaker, muzikant en schrijver die creatieve workshops organiseert voor kinderen en die tientallen low budget videodocumenten maakte met kinderen en jongeren. Hij vindt het belangrijk om de jeugd een stem te geven en het geloof in eigen kunnen van jonge mensen aan te sterken. De documentaire 'Spiegelbeeld, Zoon van een allochtoon' die hij in 2015 maakte met jongeren in Boom, is hiervan een mooi voorbeeld. In samenwerking met CAW Oost-Brabant en preventiedienst Leuven gaf hij in 2020 de mannenworkshop 'Be-Bro'. 

FOLLOW

 • Vimeo | Dimi Dumortier
 • VI.BE | Dimi Dumo
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png
 

FOLLOW

 • LinkedIn | Katrien Van der Heyden
Icoon_website-01.png

FOLLOW

 • Facebook | Emancipator
 • Twitter | Emancipator
Icoon_website-01.png
 
 
 
KatrienDeKoster_zw.jpg

KATRIEN DE KOSTER

Regiocoördinatrice voor Vlaanderen bij GAMS België vzw

Katrien De Koster studeerde Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierna behaalde ze een master in Gender Studies aan de Universiteit Utrecht. In haar professionele loopbaan werkte Katrien De Koster steeds met nieuwkomers (v/m/x) in precaire situaties die geconfronteerd werden met gedwongen prostitutie, vrouwelijke genitale verminking en/of andere vormen van gender gerelateerd geweld. Daarnaast is ze actief geëngageerd als lid van de algemene vergadering van Furia vzw en ella vzw.

Momenteel is Katrien De Koster regiocoördinatrice voor Vlaanderen bij GAMS België vzw: hun doelstelling is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld. 

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 • Twitter | GAMS België
 • Facebook | GAMS Be
 
Koen Dedoncker_zw.jpg

KOEN DEDONCKER

Voorzitter MoveMen (voorheen MenEngage Netwerk België) / vzw ZIJN

Koen Dedoncker is stafmedewerker bij vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld, gespecialiseerd in preventieacties, -campagnes en -projecten voor iedereen die wordt geconfronteerd met familiaal en seksueel geweld. Hij is momenteel ook voorzitter van MoveMen (voorheen MenEngage netwerk België). Dit netwerk is geïnspireerd op en gelieerd aan de internationale beweging MenEngage Alliantie. MoveMen staat voor het kritisch in vraag stellen en openbreken van genderstereotypen en het vergroten van de mogelijkheden en vrijheden van zowel mannen als vrouwen. Het netwerk brengt organisaties samen die dit onderschrijven en ook willen uitdragen. Koen werkt de laatste jaren specifiek met jongens en mannen aan een project (EQUI-X) rond gendergelijkheid en de promotie van positieve modellen van mannelijkheid.

FOLLOW

 • Facebook | vzw ZIJN
Icoon_website-01.png
 
Foto Erwin Ollivier_zw.jpg

ERWIN OLLIVIER

Sales en Marketing Directeur Mail bij Bpost

Erwin Ollivier is Germanist van opleiding (KU Leuven) en heeft die studies aangevuld met Marketing management (EHSAL) en crisis management (UAMS). Hij is sinds 1 april 2020 Sales en Marketing Directeur Mail bij Bpost en heeft doorheen zijn loopbaan in verschillende sectoren gewerkt, waaronder auto- en financiële leasing, reisbijstand en contact centers. Als General Manager voor Athlon heeft Erwin een heel ingrijpend cultureel veranderingstraject geïnitieerd en afgerond vertrekkende vanuit een holistische visie op bedrijfsleiding als hefboom om maatschappelijke problemen aan te  pakken. In 2016 werd hij door JUMP verkozen tot Corporate Gender Equality Ambassador vanwege zijn pragmatische maar effectieve aanpak om gendergelijkheid bij Athlon in de praktijk te brengen.     

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 

SPREKERS

DINSDAG 27 APRIL 2021

20190122_WivinaVanDerSteen_lr.jpg

WIVINA VAN DER STEEN

Beleidsmedewerker Gelijke Kansen Vlaanderen

Wivina Van der Steen is historica en gespecialiseerd in hedendaagse cultuurgeschiedenis. Van 2006 tot 2017 werkte ze voor de provincie Vlaams-Brabant op de dienst gelijke kansen over de thema’s gender en genderdiversiteit. De laatste jaren legde ze zich toe op de mannendimensie van gender. Ze organiseerde twee provinciale studiedagen naar aanleiding van de Internationale Mannendag op 19 november. In 2016: 'Hoe mannen een stem geven in het (gelijkekansen)beleid', en in 2017 'Mannen in beweging. Hoe mannen bijdragen aan een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan'. Ze bracht mannen en vrouwen samen in een provinciaal overleg om gezamenlijk de mannendimensie van gender te exploreren. Sinds 2018 werkt ze voor het Team Gelijke Kansen van Vlaanderen, Agentschap Binnenlands Bestuur, waar ze haar expertise over mannen verder inzet en ontwikkelt ter ondersteuning van het Vlaams genderbeleid.

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 • Twitter | Gelijke Kansen Vlaanderen
hansvancrombrugge2_zw.jpg

HANS VAN CROMBRUGGE

Hoofdlector Pedagogiek, opleiding Gezinswetenschappen

Odisee Hogeschool

Dr. Hans Van Crombrugge promoveerde aan de KU Leuven in de Pedagogische Wetenschappen op een ideeëngeschiedenis inzake de waardering van het gezin als opvoedingsmilieu. Onderzoek en publicaties hebben betrekking op zowel praktische als theoretische gezinspedagogische thema’s, met bijzondere interesse voor waarden, idealen en levensbeschouwing inzake opvoeding. Hans is nu hoofdlector Pedagogiek aan Odisee Hogeschool, opleiding Gezinswetenschappen. Hij is tevens vader en grootvader. 

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 
 
GeertVandenabeele_zw.jpg

GEERT VANDEN ABEELE

Geert Vanden Abeele (1978) liep zijn eerste stage als kinderverzorger vlak nadat het schandaal rond Marc Dutroux losbarstte. Toen zei de stagementor met de beste bedoelingen: ‘Het is misschien makkelijker voor je als je gewoon bejaardenverzorging gaat doen, daar zoeken ze écht nog mannen!’ Toch studeerde hij af als kinderverzorger en werkte in een kinderdagverblijf om daarna in een kleuterschool aan de slag te gaan. Heel die tijd werkte hij met kinderen en ouders uit verschillende culturen, elk met hun eigen uitgesproken mening over mannen in de zorg. De vele positieve ervaringen van Geert werden geregeld overschaduwd door conflicten met de ouders en familie: verbale agressie, weigering om kinderen bij een man achter te laten, beschuldigingen van seksueel misbruik… Dit zorgde ervoor dat Geert in 2019 besloot om het rechtstreeks werken met kinderen te stoppen. Momenteel geeft hij nog infomomenten over zindelijkheidstraining en workshops rond kansarmoede.

ArneVanSchoors_ZW.jpg

ARNE VAN SCHOORS

Coördinator Oost- en West-Vlaanderen bij vzw OTA

Arne Van Schoors (1980) startte in 2006 een vaderwerking op in de Gentse volkswijk de Muide voor het Inloopteam vzw De SLOEP. Later ging hij daar ook professioneel aan de slag. De vaderwerking verbindt vaders met diverse achtergronden en heeft als doel om zoveel mogelijk vaders te ondersteunen in het opnemen van een betrokken en zorgende rol vanaf de eerste levensjaren van het kind. De vaderwerking probeerde vaders meer in de publieke ruimte te krijgen via de kortfilm On The Road (2009), de documentaire Over Vaders (Alexander Decommere, 2019) en het boek Papa hoort er ook bij (Tina De Gendt, 2019).  

In 2019 was deze vaderwerking ook de initiatiefnemer van het Lerend Netwerk Vaderwerkingen voor Vlaanderen en Brussel, waar het krachten en expertise rond vaderwerkingen en vaderthema’s wil bundelen. 

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 
 

SPREKERS

WOENSDAG 28 APRIL 2021

rosa_Ciska_lr.jpg
rosa_Myriam_lr.jpg

RoSa vzw

Kenniscentrum voor gender en feminisme

RoSa vzw bevindt zich in hartje Brussel en staat ten dienste van alle Vlaamse burgers en organisaties die meer willen weten over gender en feminisme. RoSa vzw documenteert, informeert en sensibiliseert omtrent deze thema’s. Op deze manier draagt de organisatie bij aan het genderbewustzijn in Vlaanderen en aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken.

Ciska Hoet is directeur van RoSa vzw, kenniscentrum voor gender en feminisme. Daarnaast is ze freelance-cultuurjournalist voor oa De Morgen en maakt ze deel uit van de kernredactie van etcetera.

Myriam Halimi is stafmedewerker en vormings- en trajectbegeleider bij RoSa vzw, kenniscentrum voor gender en feminisme. Ze werkt rond thema’s als genderstereotypen, genderrollen, genderbewust onderwijs en mannelijkheid.

FOLLOW

 • Facebook | RoSa vzw
 • Instagram | RoSa vzw
 • Twitter | RoSa vzw
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png
 
 
Koen Dedoncker_zw.jpg

vzw ZIJN: KOEN DEDONCKER

Stafmedewerker bij vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld

De vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Als organisatie kadert vzw ZIJN zich binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Hun opdracht bestaat dan ook uit het ontwikkelen van initiatieven in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed publiek.

Koen Dedoncker is er stafmedewerker en gespecialiseerd in preventieacties,  -campagnes en -projecten voor iedereen die wordt geconfronteerd met familiaal en seksueel geweld. Hij werkt de laatste jaren specifiek met jongens en mannen aan een project (EQUI-X) rond gendergelijkheid en de promotie van positieve modellen van mannelijkheid.

FOLLOW

 • Facebook | vzw ZIJN
Icoon_website-01.png

SPREKERS

DONDERDAG 29 APRIL 2021

ELINE_zw.jpg

ELINE SCIOT

Curator tentoonstelling Isala & Louise | Twee vrouwen, twee verhalen

(M Leuven)

Eline Sciot (1988) studeerde Kunstwetenschappen en Bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven. Ze werkte in verschillende functies in M Leuven en nu het AfricaMuseum in Tervuren. Met haar thesis over de negentiende-eeuwse Belgische landschapschilderes Louise Héger vormde vrouwen- en gendergeschiedenis van meet af aan een specialisatie. In 2011 cureerde ze, samen met Marjan Debaene, diensthoofd Collecties in M,  de tentoonstelling Isala & Louise | Twee vrouwen, twee verhalen. In deze tentoonsteling werd het parcours van kunstenares Louise Héger samen met dat van de eerste vrouwelijke arts van België, Isala Van Diest, gepresenteerd. Verder op het snijvlak van vrouwen en gender in de geschiedenis van musea, kunsten en wetenschappen, voerde Eline in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika onderzoek naar de eerste vrouwelijke curator en antropologe in dat museum, Olga Boone. 

FOLLOW

 • LinkedIn | Eline Sciot
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png
Ko Goubert_zw.jpg

M LEUVEN - KO GOUBERT

Collectieregistrator M Leuven

Drs. Ko Goubert (1981) is collectieregistrator in M Leuven. Hij (co-)cureerde er recent o.m. de collectiepresentatie ‘De taal van het lichaam’. Daarin vormde de vrouw in de kunst van de 19de tot de 21ste eeuw een rode draad, van de traditionele mannelijke blik tot het antwoord van vrouwelijke kunstenaars vandaag. Als kunsthistoricus met een passie voor edelsmeedwerk en toegepaste kunsten werkt hij aan een proefschrift over het oeuvre van de Benedictijner edelsmid-ontwerper Dom Martin Martin osb (1889–1965) en diens betekenis in het artistieke en kerkelijke landschap in België tijdens het interbellum. Beide projecten bieden inspiratie voor zijn lezing in het kader van Meer Man Mag!

FOLLOW

 • LinkedIn | Ko Goubert
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png
 
 
Peter Carpreau 2018_zw.jpg

M LEUVEN - PETER CARPREAU

Afdelingshoofd Oude Kunst M Leuven

Dr. Peter Carpreau studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven, Paris IV Sorbonne en Cambridge. Als wetenschappelijk medewerker van het Gentse museum voor Schone Kunsten, lag hij mee aan de basis van het studiecentrum voor de Vlaamse Kunst van de 19de en 20ste eeuw. Vandaag is hij hoofdconservator van M Leuven. Hij heeft reeds verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland op zijn actief staan waaronder 'Arenberg. Macht en schoonheid', 'Tytgat. Herinnering aan een geliefd venster' of 'Michiel Coxie. De Vlaamse Raphael'.

 

​Kunst tonen is ook een kunst. Als museum houdt M de vinger aan de pols van internationale museale tendensen, en onderzoekt hoe de collectie nog beter getoond kan worden. Hoe lezen toeschouwers een kunstwerk? En welke rol kunnen musea in die kijkervaring spelen? Dat zijn enkele vragen binnen het onderzoeksproject beeldgeletterdheid waarvan Peter Carpreau één van de drijfveren is.

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 • LinkedIn | Peter Carpreau
Icoon_website-01.png
 
Van-Brabandt-Petra.jpeg

PETRA VAN BRABANDT

Feministisch filosofe

Dr. Petra Van Brabandt is een feministische filosofe. Ze behaalde haar doctoraat in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen en is vandaag hoofd van het onderzoeksdepartement van Sint Lucas Antwerpen. Ze doceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Haar onderzoek focust op feministische filosofie, meer op politiek en kunst. Ze publiceerde samen met kunstfilosoof Hans Maes het essay Kunst of Pornografie? en schreef over het werk van kunstenaars Wendy Morris, Charlotte Beaudry, Saddie Choua, Bie Michels, Meggy Rustamova, Elin Magnusson, en Tejal Shah.

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 • Twitter | Petra Van Brabandt