Portret van Pierre Joseph Van Diest en zijn zoon Napoléon: vader en broer van Isala Van Diest (1842-1916), eerste vrouwelijke arts van België © M Leuven

MEER

MAN MAG!

BONDGENOTEN IN

GELIJKE KANSEN

Leuven_hor_wit.png
Move Men_white.png

26-29 APRIL 2021

ONLINE

Met de steun van vzw For A Better Life

M_Leuven-01.jpg

Portret van Pierre Joseph Van Diest en zijn zoon Napoléon: 

vader en broer van Isala Van Diest (1842-1916), eerste vrouwelijke arts van België - M Leuven, CC0, www.artinflanders.be, foto Dominique Provost

Stad Leuven, MoveMen (voorheen MenEngage netwerk België) en M Leuven organiseerden van maandag 26 tot en met donderdag 29 april 2021 vier online studie- en inspiratiedagen over de zoektocht naar mannelijke bondgenoten in het bereiken van gelijke kansen. Professionele, enthousiaste en nieuwsgierige deelnemers hebben zich vier dagen lang gebogen over wat het is om meer mens te zijn, meer vader te zijn, meer zorg of een voorbeeldrol op te nemen, meer vrouwelijke kunstenaars hun plaats te gunnen in de zon of om meer na te denken over hoe we kijken naar kunst. Kortom, om meer bondgenoot te zijn in alle aspecten van het dagdagelijkse leven.

Deze studiedag was enkel mogelijk dankzij de succesvolle samenwerking met volgende partners: CAW/JAC Leuven, Emancipator, GAMS vzw, Gelijke Kansen Vlaanderen, M Leuven, Nesma consulting, Odisee Hogeschool, RoSa vzw, Stad Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen en vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld.

PROGRAMMA

ma 26/4

Emancipator

JENS VAN TRICHT

Keynote Meer Mens Mag

Waarom Feminisme goed is voor mannen

Een rechtvaardige samenleving kan niet bestaan zonder rechtvaardige genderverhoudingen – tussen mannen, vrouwen en al diegenen die zich niet thuis voelen in deze hokjes. En rechtvaardige genderverhoudingen zijn onhaalbaar als mannen daar niet een actieve bijdrage aan leveren. Ik geloof dat we feminisme nodig hebben voor een betere wereld. En ik geloof dat mannen feminisme nodig hebben voor een beter leven.

Herbekijk

Meer over Jens van Tricht

FOLLOW

 • Facebook | Emancipator
 • Twitter | Emancipator
Icoon_website-01.png

KATRIEN

VAN DER HEYDEN

Interactieve panelworkshop

Inspireren mannen elkaar?

Hoe doorbreken we de cirkel waarbij (vaak) enkel vrouwen betrokken zijn bij het werken aan een oplossing van bestaande praktijken of waar het eigenaarschap wordt toegewezen aan vrouwen? Nu blijven we naast elkaar heen draaien: we moeten op zoek naar de gemeenschappelijke raakvlakken.

In deze workshop getuigen verschillende mannen (en enkele vrouwen) hoe ze zich in hun werk inzetten voor gendergelijkheid en waarom dit belangrijk is op de werkvloer en diverse projecten.

ma 26/4

Nesmaconsulting

Panelworkshop met o.a. Flor Houter (CAW/JAC Leuven) en Dimi Dumortier (De Wissel vzw) over Be Bro, Katrien De Koster (GAMS vzw) over Men Speak Out, Koen Dedoncker (vzw ZIJN / MoveMen) en Erwin Ollivier (Bpost).

Herbekijk

Meer over Katrien Van der Heyden en panelleden

FOLLOW

 • LinkedIn | Katrien Van der Heyden
Icoon_website-01.png

JAMMER GENOEG EVEN NIET IN M

di 27/4

Odisee Hogeschool

HANS

VAN CROMBRUGGE

Lezing

De ene vader is de andere niet

Wie zijn die mannen in de opvoeding? Wat kunnen ze voor het welzijn en opgroeien van kinderen betekenen? Waarin liggen feitelijke en mogelijke verschillen met de inbreng van moeders? Zijn er vrouwelijke en mannelijke dimensies in de opvoeding en zo ja, zijn deze gendergerelateerd? Wat impliceert dit voor de kinderen? Zowel voor zij die actief zijn in de opvoedingsondersteuning, als zij die ijveren voor gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen, lijkt het belangrijk om beter zicht te krijgen op mannen als vaders. 

Herbekijk

Meer over Hans Van Crombrugge

FOLLOW

Icoon_website-01.png

WIVINA

VAN DER STEEN

Netwerkworkshop voor middenveldorganisaties

Wie is de Zorgman?

Waarom is de genderkloof in zorgberoepen nog steeds zo groot? Waarom dromen vooral jongens ervan brandweerman te worden en meisjes verpleegster? Hoe zijn de genderstereotypen verweven met de organisatie van een zorgzame samenleving? Welke talenten geven we minder of geen kans onder invloed van impliciete genderbias?De vraag hoe we vaders vanuit zorg en opvoedingsondersteuning kunnen bereiken en ondersteunen staat centraal.

di 27/4

Gelijke Kansen Vlaanderen

Netwerkworkshop in samenwerking met de afdeling diversiteit en gelijke kansen Stad Leuven en begeleid door Wivina Van der Steen (moderator) met Geert Vanden Abeele (over zijn ervaring als man in de vrouwelijke zorgsector), Arne van Schoors (over zijn ervaring als begeleider van vadergroepen in buurtwerking De Sloep in Gent) en Katrien De Koster (over de handelingsvrees bij hulpverleners naar vaders met buitenlandse achtergrond over thema's als seksualiteit bij meisjes).

Herbekijk

Meer over Wivina Van der Steen en de sprekers

FOLLOW

Icoon_website-01.png
 • Twitter | Gelijke Kansen Vlaanderen

wo 28/4

RoSa vzw

RoSa VZW

Interactieve workshop met 

Ciska Hoet en Myriam Halimi

Genderbewust leer- en zorgklimaat

Gender is overal, maar wat bedoelen we eigenlijk als we erover spreken? In deze inleidende workshop maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met verschillende genderconcepten (vb. gender, genderstereotiepen, genderbewust, genderneutraal), hoe gender ons (on)bewust beïnvloedt, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich vrij kan ontplooien ongeacht je sekse. Dit doen we door een genderbewuste aanpak centraal te stellen.

Met doelgerichte oefeningen en inspiratiematerialen - zoals de RoSa-toolkit gender in de kleuterklas - zoeken we samen naar manieren om dit een plaats te geven binnen de werking van je school of (zorg)organisatie.

Meer over RoSa vzw en de workshopbegeleiders.

FOLLOW

 • Facebook | RoSa vzw
 • Instagram | RoSa vzw
 • Twitter | RoSa vzw
Icoon_website-01.png
Icoon_website-01.png

VZW ZIJN

Workshop met Koen Dedoncker

EQUI-X

Maak kennis met het EQUI-X project, een internationaal erkend programma dat werd ontwikkeld om samen met jongeren kritisch aan de slag te gaan met onderwerpen zoals gender, relaties, seksualiteit, discriminatie, geweldpreventie, ... We lopen samen door het programma en geven enkele oefeningen mee specifiek rond mannelijkheid. We bekijken hoe jongens worden gevormd en hoe we ze kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van positieve vormen van mannelijkheid. 

Herbekijk

Meer over vzw ZIJN

wo 28/4

vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld

FOLLOW

 • Facebook | vzw ZIJN
Icoon_website-01.png

do 29/4

M Leuven

M LEUVEN

Lezing Isala & Louise (Eline Sciot)

Lezing Interbellum-bondgenoten zonder grenzen (Ko Goubert)

Volgens het gezegde mag dan wel achter iedere sterke man een sterke vrouw staan, het tegendeel is minder waar… Tijdens een dubbellezing worden, vanuit de M-collectie, enkele vrouwen belicht die wel op mannelijke steun konden rekenen om als pioniers hun artistieke of wetenschappelijke ambities te verwezenlijken. Je komt meer te weten over figuren als Isala Van Diest, eerste vrouwelijke arts van België, en Jeanne Milde, de Belgische beeldhouwer die haar stempel drukte op het kunstonderwijs in Brazilië.

Herbekijk

Meer over M Leuven, Eline Sciot en Ko Goubert

FOLLOW

 • Facebook | M Leuven
 • Instagram | M Leuven
 • Twitter | M Leuven
Icoon_website-01.png

PETER CARPREAU

& PETRA VAN BRABANDT

Workshop Beeldgeletterdheid

De museumcollectie en de vrouwelijke blik

Net als in andere musea, bestaat de collectie van M Leuven vooral uit kunstwerken gecreëerd door mannelijke meesters. Zij tonen door hun werken hun mannelijke blik op de wereld. Maar bestaat er ook zoiets als een vrouwelijke blik? Zo ja, hoe raken we ons daarvan bewust? In deze interactieve workshop onderzoeken we de mannelijke én de vrouwelijke blik door samen een aantal kunstwerken te bekijken en te bespreken. De resultaten van onze groepsgesprekken kunnen M inspireren om nog meer ruimte te scheppen voor diverse zienswijzen binnen de museale opstellingen.

do 29/4

M Leuven

Deze workshop past binnen het bestaande onderzoekstraject van M Leuven over beeldgeletterdheid.

Herbekijk

Meer over M Leuven en Peter Carpreau en Petra Van Brabandt

FOLLOW

 • Facebook | M Leuven
 • Instagram | M Leuven
 • Twitter | M Leuven
Icoon_website-01.png
 

AGENDA

MAANDAG 26 APRIL 2021

11:00 - 12:15

Jens Van Tricht - Keynote

Meer Mens Mag. Waarom feminisme goed is voor mannen

 • Welkom door schepenen Denise Vandevoort en Lies Corneillie

 • Keynote

 • Q&A

14:00 - 15:15

Katrien Van der Heyden - Interactieve panelworkshop

met Flor Houter, Dimi Dumortier, Katrien De Koster, Koen Dedoncker en Erwin Ollivier.

Inspireren mannen elkaar?

DINSDAG 27 APRIL 2021

11:00 - 12:15

Hans Van Crombrugge - Lezing

De ene vader is de andere niet

 • Welkom door schepenen Denise Vandevoort en Lies Corneillie

 • Lezing

 • Q&A

14:00 - 15:15

Wivina Van der Steen - Netwerkworkshop voor middenveldorganisaties

i.s.m. afdeling diversiteit en gelijke kansen stad Leuven, met Geert Vanden Abeele, Arne van Schoors en Katrien de Koster

Wie is de Zorgman?

WOENSDAG 28 APRIL 2021

13:00 - 14:00

RoSa vzw - Interactieve workshop

Genderbewust leer- en zorgklimaat

Doelgroep: kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs

14:15 - 15:15

vzw ZIJN - Workshop

EQUI-X

Doelgroep: secundair onderwijs

DONDERDAG 29 APRIL 2021

11:00 - 12:15

M Leuven - Eline Sciot en Ko Goubert - Lezingen

Isala & Louise en Interbellum-bondgenoten zonder grenzen

 • Welkom door schepenen Denise Vandevoort en Lies Corneillie

 • Introductie tot de sprekers door Peter Bary, directeur M Leuven

 • Lezing

 • Q&A

14:00 - 15:15

M Leuven - Peter Carpreau & Petra Van Brabandt - Workshop beeldgeletterdheid

De museumcollectie en de vrouwelijke blik

 
 
M Museum Leuven

© M Leuven, foto: Jan Kempenaers

We hadden jullie graag welkom geheten in M en verwend met een hapje en een drankje maar nog liever houden we het veilig. Daarom laten we dit event online doorgaan.
Via de inschrijfknop, kan je kiezen om een online plaatsje te reserveren bij één of meerdere sessies. Na je inschrijving, ontvang je een bevestigingsmail. In de tweede week van april 2021, ontvang je de definitieve link om deel te nemen aan de online lezing of workshop via Teams.

Na je deelname aan één of meerdere online sessies, ontvang je eenmalig een voucher voor gratis toegang tot het museum. Hier kan je alvast kennismaken met de lopende tentoonstellingen en collectiepresentaties.

 
 

ONLINE VANUIT M

JAMMER GENOEG EVEN NIET IN M